ANBI STATUS VOOR STICHTING QUMA

Blijkens mededeling van de Belastingdienst zal na haar goedkeuring van de nieuwe website www.StichtingQuMa.nl de Stichting QuMa worden aangemerkt als een culturele ANBI.

In een eerdere blog kunt U het op verzoek van de Belastingdienst aangepaste Beleidsplan 2023 lezen.

De Stichting QuMa heeft tot -1 juli 2023 de tijd gekregen om haar nieuwe website te concretiseren en voor een ieder toegankelijk te maken.

Schenkingen en legaten aan Stichting QuMa zijn met ingang van 22 februari 2023 vanwege haar ANBI status volledig vrijgesteld van schenkbelasting of erfbelasting.

Een schenking, donatie  of legaat aan de Stichting QuMaI komt eveneens vanaf 22 februari 2023 in aanmerking voor giftenaftrek in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De ANBI-status is dus van groot belang voor de Stichting QuMa, maar ook voor U.

De jaarlijkse financiële verantwoording door de Stichting QuMa  geeft U het vertrouwen te maken te hebben met een bonafide organisatie, die uw algemeen nut beoogt.