BLOG Stichting QuMa

ANBI status

ANBI STATUS VOOR STICHTING QUMA Blijkens mededeling van de Belastingdienst zal na haar goedkeuring van de nieuwe website www.StichtingQuMa.nl de Stichting QuMa worden aangemerkt als een culturele ANBI. In een eerdere blog kunt U het op verzoek van de Belastingdienst...

Lees meer

BELEIDSPLAN 2023 VAN STICHTING QUMA

BELEIDSPLAN 2023 VAN STICHTING QUMA   BETREFFENDE:           STICHTING QUMA RSIN:                        863198089 BTW NUMMER:           863198089B01 ADRES:                     4651WT STEENBERGEN, KWARTIER 5 TELEFOONNUMMER:    06-26062795...

Lees meer

DONATIE NL43ABNA0117946354

Stichting QuMa is eigenaar van de website www.kuipersgenealogie.nl. Haar doel is om zoveel mogelijk genealogische informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen voor uw kinderen en kleinkinderen. Deze website maakt helaas wel kosten, zoals kosten voor de notariële...

Lees meer

Doelstelling voor het jaar 2023 (herzien versie)

Samen met Jeannet Stoutjesdijk van internetbedrijf @pi gaan wij met voorrang, doch uiterlijk -1 juli 2023, onze nieuwe website www.StichtingQuMa.nl klaar maken voor de lange toekomst, zodat alle kleinkinderen en achterkleinkinderen op een makkelijke manier kunnen...

Lees meer

Kuipers
Genealogie

Kwartier 5
4651 WT  Steenbergen
Mob. 06-26062795
Tel. 0164-687070
e-mail: chris@nullkuipersgenealogie.nl