Juist in deze corona tijd is het zeker verstandig om goed na te denken over je hobby genealogie.

Ervaring heeft mij geleerd, dat de meeste genealogen allemaal op een eigen eilandje hun hobby uitoefenen.

Hoe ziet er mijn eilandje uit?

De teller van mijn bestand staat op ruim 251.000 personen, waarvan ongeveer 70 % is gekoppeld aan één van de voorouders van mijn kleinzoons Quinn en Matz.

Met andere woorden: Ik heb voor hen ongeveer 150.000 Bloedverwanten in kaart kunnen brengen.

De meeste van deze bloedverwanten zitten in de eerste tien generaties, dus tot en met hun stamouders.

Jaren geleden heb ik me voorgenomen om een boek te schrijven: Mijn 1000 stamouders. Dit voornemen heb ik nu bijna afgewerkt, en is geen boek maar een website geworden. Ik zit met mijn tweede controle inmiddels bij stamouder 850 van de 1023 stamouders.

Dacht ik korte tijd geleden, ik ga mijn hobby uitbreiden tot en met de zeventiende generatie, ben ik daar nu helemaal van genezen. Ik ga zeker te weten niet mijn aandacht en inzet afhalen van de stamouders van mijn kleinzoons.

Als ik alles goed berekend heb, verwacht ik de 10e generatie van mijn kleinzoons ongeveer maart 2023 klaar te hebben. Dit bestand van 10 generaties zal dan zijn gegroeid tot ongeveer 260.000 personen.

Wel ga ik zoveel mogelijk mijn bestanden blijven delen op mijn website www.kuipersgenealogie.nl.

Deze website ga ik vullen met alle bekende 1023 stamouders van mijn kleinzoons, en met de meest voorkomende West-Brabantse, maar vooral Steenbergse families die ik in mijn bestand heb staan.

Om mijn gegevens niet verloren te laten gaan, nodig ik verwante stichtingen en/of verenigingen uit om samen te kijken hoe mijn informatie voor de toekomst gewaarborgd kan blijven.

Hiervoor wordt van mijn kant uit geen enkele vergoeding gevraagd.

Maar ik wil wel een zekere mate van inspraak hebben op welke wijze men mijn gegevens in hun vereniging of stichting wenst te implementeren.

Oktober 2021 werd de Stichting QuMa notarieel opgericht en ingeschreven in het handelsregister, met als doel om het werk van genealogen niet verloren te laten gaan.

Laten we samen van al die eilandjes een genealogisch vasteland maken voor onze kinderen en hun kinderen.

Uw reactie lees ik graag op mijn email: chris@nullkuipersgenealogie.nl

Telefonisch ben ik bereikbaar onder nummer: 0626062795.