Stichting QuMa is eigenaar van de website www.kuipersgenealogie.nl.

Haar doel is om zoveel mogelijk genealogische informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen voor uw kinderen en kleinkinderen.

Deze website maakt helaas wel kosten, zoals kosten voor de notariële akten, voor het onderhoud van de website, voor de kosten van haar bankrekening, voor de kosten van USB materiaal en voor de kosten voor de aanvraag van de ANBI vergunning.

Er is bewust voor gekozen om bezoekers niet lastig te vallen met allerlei soorten reclame boodschappen, en evenmin een bijdrage te vragen voor het inzien en downloaden van de parentelen en kwartierstaten. Met andere woorden,  deze website is gratis zonder irritatie van reclame.

Daarom vragen wij U een kleine donatie te geven aan deze stichting.

Deze kunt U storten op:

NL43ABNA0117946354 ten name van Stichting QuMa.

Namens het bestuur van de stichting zeg ik U mijn dank.

Met vriendelijke groeten,

 

Chris J.M. Kuipers (voorzitter)